Naše služby

Již 28 let Váš spolehlivý partner na trhu nemovitostí

HIPET reality je realitní kancelář působící na trhu nemovitostí již od roku 1992, především v regionech Trutnov a Krkonoše. Nabízíme Vám  profesionální služby a zkušenosti v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, oceňování nemovitostí, průkazy energetické náročnosti budov, právní a daňový servis. Rádi Vás uvítáme v naší kanceláři na adrese Trutnov, Bulharská 62, nebo přijedeme za Vámi. Věříme, že s našimi službami budete spokojeni, stejně jako řada našich stávajících zákazníků.
 

1. Zajištění prodeje a pronájmu nemovitostí

Zajistíme úvodní prohlídku nemovitosti včetně posouzení záměru klienta, navržení reálné prodejní ceny účinně prezentujeme nemovitosti v našich novinách Reality východních Čech, na nejvyhledávanějších realitních serverech v ČR i zahraničí, v realitních vývěskách, denním tisku, především však kontaktujeme naše klienty, kteří podobné nemovitosti hledají ke koupi nebo pronájmu, podle přání zákazníka může být nemovitost označena poutačem. Pracovníci kanceláře aktivně organizují prohlídky nemovitostí se zájemci, projednají optimální postup při prodeji a předání nemovitosti, úhradě kupní ceny, apod. Připravíme návrhy smluv pro převody nebo pronájmy nemovitostí, projednáme se smluvními stranami a zároveň i s úvěrující bankou. Uzavření vlastního obchodu se uskuteční v příjemném prostředí naší kanceláře, převod kupní ceny je ošetřen přímo na účet prodávajícího před uzavřením smlouvy nebo do advokátní úschovy, případně jiným bezpečným způsobem pro všechny zúčastněné strany, samozřejmostí je podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Zajistíme vám vypracování průkazu energetické náročnosti budovy, který je nutný k prodeji i pronájmu nemovitostí. Veškeré informace ohledně obchodu považujeme za přísně důvěrné nejen v průběhu zprostředkování prodeje či pronájmu, ale i po uzavření obchodu, klientům nehovořícím česky zajistíme překlady včetně oficiálních překladů smluvních dokumentů. Pokud chcete Vaši nemovitost prodat či pronajmout, připravte si zejména tyto doklady, pokud je máte:

  • nabývací listinu (nabývací listinou je doklad, kterým se prokazuje vlastnictví k určité věci, v daném případě k nemovitosti a je jí například kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva, rozhodnutí o dědictví, kolaudační rozhodnutí a podobné doklady). Zkrátka je to doklad, kterým prokážete, že určitá nemovitost patří Vám
  • jiné listiny vztahující se k nemovitosti (např. smlouvy o zřízení věcného břemene, doklady k případné hypotéce, apod.), aktuální výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy (pokud tyto doklady nemáte, obstaráme je)
  • projektovou či jinou dokumentaci k nemovitosti, kolaudační rozhodnutí nebo stavební povolení, geometrický plán, apod.
     

2. Obstarání koupě a nájmu nemovitostí

Vyhledáme pro vás nemovitost dle vašeho zadání a potřeb, včetně kompletního servisu při koupi či nájmu.

3. Služby v oblasti bytového fondu

Prodej bytových domů, případně jejich rozdělení na jednotlivé bytové jednotky, včetně zajištění všech potřebných podkladů, případného zaměření jednotek, smluv a ostatních potřebných úkonů.

4. Znalecké posudky nemovitostí

Vypracujeme pro vás znalecké posudky pro:

  • stanovení aktuální tržní - obecné ceny pro poskytnutí hypotéčních úvěrů
     

5. Uzavírání kupních, darovacích, nájemních smluv

V případě, že již máte zájemce o vaši nemovitost, vypracujeme pro vás kupní či jinou smlouvu a zajistíme další úkony při převodu nebo pronájmu nemovitosti.

6. Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy

Vypracování průkazu pro prodej nebo pronájem některých budov, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Více informací najdete zde.

7. Poradenská činnost

Nevíte si rady? Přijďte se nezávazně poradit. Konzultaci nabízíme zdarma.
 

Zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitostí realizujeme vždy na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy o poskytování realitních služeb. Před jejím podpisem vám samozřejmě odpovíme na vaše případné dotazy a jednotlivá ustanovení smlouvy podrobně vysvětlíme.

Nabídněte nám Vaši nemovitost nebo nás kontaktujte, rádi přijedeme za Vámi.